Automatizované systémy - 4. ročník střední školy, specializace Automatizace