Simulace funkce filtrů a amplitudové modulace
Měřící systém pro provádění revizí
Analýza sítě