Základní předpisy v elektrotechnice:
- základní právní předpisy pro práci elektrotechnika
- technické normy týkající se bezpečnosti