Základní předpisy v elektrotechnice:
- základní právní předpisy pro práci elektrotechnika
- technické normy týkající se bezpečnosti

Kurz shrnuje základní právní předpisy, které souvisí s elektrotechnikou a informačními technologiemi