Probírá jednotlivé obnovitelné zdroje
ukazka

Učební texty a zkušební testy pro získání osvědčení o odborné způsobilosti podle vyhlášky 50/78 Sb.